Gebruikerstips 

Berekening Kinderalimentatie: verschillend inkomen voor en na uiteengaan  

In de berekening 'Kinderalimentatie' wordt het netto besteedbaar gezinsinkomen én het netto besteedbaar inkomen van beide ouders afzonderlijk (na scheiding), berekend aan de hand van de opgevoerde inkomensbestanddelen bij alimentatieplichtige en alimentatiegerechtigde. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het inkomen voor en na scheiding ongewijzigd is.

Indien het inkomen van (een van) de ouders ná uiteengaan anders is dan van het inkomen vóór het uiteengaan dient de behoeftebepaling apart te gebeuren van de draagkrachtberekening. Dat kunt u doen door het inkomen van vóór uiteengaan op te voeren en vervolgens de berekening 'Bepaling kosten kinderen' uit te draaien. Daarna maakt u een vervolgzaak aan waarbij u het inkomen van ná uiteengaan invult. Het gevonden eigen aandeel kosten kinderen uit de eerste berekening vult u in bij het veld 'Kosten kinderen volgens nibud-tabel' (bij de draagkrachtgegevens van AP; tabblad Kinderalimentatie). U voert vervolgens de berekening 'Draagkracht en verdeling' uit.

 

Berekening Kinderalimentatie: extra lasten t.b.v. draagkracht

(zie 7.2 van het Rapport Expertgroep Alimentatienormen)

In Aliberwin kunnen extra lasten opgenomen worden in het draagkrachtloos inkomen. Dit kan door een bedrag in te vullen bij het veld 'Extra lasten' (bij de draagkrachtgegevens van AP; tabblad Kinderalimentatie).

Indien het gaat om extra lasten in verband met de (voormalige) eigen woning die bewoond wordt door de onderhoudsgerechtigde, wordt door de Expertgroep Alimentatienormen aanbevolen om de som van de netto lasten van de eigen woning en de werkelijke eigen woonlast op te nemen in plaats van de forfaitaire woonlast. In Aliberwin kunt u bij draagkrachtgegevens AP; tabblad Kinderalimentatie, de aftrekbare woonlasten, de eigen woonlasten en overige extra lasten respectievelijk opvoeren in de velden 'Doorbetalen hypotheeklasten t.b.v. AG' ,'Woonlasten' en 'Extra lasten'. Bij AG kunt u eveneens de werkelijke woonlasten opvoeren, in deze situatie veelal nihil.

 

Raadpleeg voor meer informatie ook de Help-functie in het programma.